• Tin tức
  • CHÚ Ý! CHÚNG TÔI CẬP NHẬT NỀN TẢNG

CHÚ Ý! CHÚNG TÔI CẬP NHẬT NỀN TẢNG

12/03/2019

CHÚ Ý! CHÚNG TÔI CẬP NHẬT NỀN TẢNG

Chúng tôi đã làm gì vào tháng 12 cho bạn!

Nền tảng này có các chức năng mới và cơ hội thú vị cho bạn:

1. Báo cáo về địa lý và ngày, giờ quét hàng.

2. Đặt địa chỉ các cửa hàng của bạn trên một bản đồ tương tác.

3. Đặt in tại nhà in, mẫu để in.

4. Dịch tự động văn bản sang tiếng nước ngoài.

5. Kích thước mã QR có thể thay đổi kích thước.

6. Biểu trưng của bạn trong mã QR dùng một lần

7. Thuế quan.

8. Thanh toán không dùng tiền mặt trên trang web.

số liên lạc

+7 914 795-70-60

Bằng cách gửi biểu mẫu, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư Thỏa thuận người dùng .

Sign in to cabinet

Войдите на сайт, чтобы выбрать тариф

Вы действительно хотите выйти из личного кабинета?